top of page

Бібліографія

О. Духнович.Продовжувач традицій народних

 

Укладач: В.П. Забалуєа
Редактор - коректор:  А.О. Фролова
Комп’ютерне складання та верстання:  М.В. Кривцова

 

Духнович, О. В. Твори / Олександр Васильович Духнович ; упорядкув. та підготов. текстів

О. М. Рудловчак ; вступ. ст. Ю. А. Бачі, прим. Д. М. Федаки. – Ужгород : Карпати, 1993. – 242 с.

 

До книги ввійшли його найбільш характерні художні твори – поетичні, прозові, драматичні, – фрагменти історичних, педагогічних та філософських праць, зразки публіцистики.

Духнович, А. Книжиця читалная для начинающихь / Александер Духнович ; післямова Ю. Бачі. – Факс. вид. 1847. – Пряшів : NITECH s.r.o., 2003. – 128 с. – Післямова укр., англ., словац. мовами

Велика заслуга О. Духновича не тільки перед краянами, а й усією Україною в тім, що ще наприкінці 40-х років XIX ст. він видав перший український буквар народною материнською мовою, який вийшов 1847 року, перевидавався у 1850 і 1852 роках. Ця Книжиця виховала тисячі молодих людей кількох генерацій.

Духнович, А. Добродътель превышаеть богатство : игра въ трехъ дъйствіяхъ. Число 30-31 / А. Духнович ; Вид-во т-ва "Просвъта" въ Ужгородъ. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонерного товариства "Уніо", 1923. – 55 с.

О. Духнович – творець перших повноформатних п’єс на Закарпатті. Написана живою народною мовою дана п’єса ставилася на самодіяльній сцені за життя автора, була популярною на Закарпатті в 20-ті роки XX століття, досі продовжує йти і на сцені професійній.

 

Духнович, О. В. Вибрані твори / Олександр Васильович Духнович ; упорядкув., вступ. ст., підготов. текстів та прим. Д. М. Федаки ; редкол. : І. М. Різак [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 568 с. : портр. Олександр Духнович – видатний український культурно-освітній діяч історичного Закарпаття, ім’я якого широко відоме у народі. У книзі –– представлено його творчу спадщину як письменника, педагога, історика, етнографа, фольклориста, релігійного діяча.

Духнович, О. Твори в 4-х томах / Олександр Духнович. – Братіслава : Словац. пед. вид-во; Пряшів : Від. укр. л-ри. 
Т. 1 : Твори / О. Духнович; покажч. склав Ю. Кундрат ; авт. комент. і слов. О. Рудловчак, В. Микитась. – 1968. – 730 с. 
Т. 2 : Твори / О. Духнович; упоряд. М. Ричалка ; худож. оформ. А. Гая ; авт. вступ. ст. М. Ричалка, Ф. Науменко. – 1967. – 600 с. 
Т. 3 : Твори / О. Духнович; упорядкув., вступ. нариси, прим., комент. та слов. О. Рудловчак. – Вид. перше. – 1989. – 525 с.

Це видання є першим кроком на шляху до здійснення Постанови наукової конференції присвяченій століттю з дня смерті Олександра Духновича, яка відбулась у 1965 році у Пряшеві, першою спробою укласти і науковим способом видати повне зібрання творів одного з закарпатоукраїнських письменників XIX століття, зачинателя нової української літератури на Закарпатті Олександра Духновича.

Невідомий Олександр Духнович. / Ю. Бача. Шлях О. Духновича; Д. Данилюк. «Затаїти правду не сміючи…». – Ужгород : Срібна Земля, 1993. – 61 с.

Серед тих, хто в поті чола трудився на ниві національно-культурного відродження, будив національну свідомість закарпатських русинів-українців, плекав ідею слов’янської єдності, могутньою постаттю возвеличується ім’я Олександра Духновича. Пропоновані праці відомого українського письменника і вченого з Пряшева Юрія Бачі та ужгородського історика Дмитра Данилюка покликані розкрити перед читачем мало або зовсім невідомі сторінки діяльності Будителя.

Волошин, А. Пам’яті Олександра Духновича / Августин Волошин. – Факс. вид. 1923. – Ужгород : Ґражда, 2001. – 34 с.

Це факсимільне видання, яке видало Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство «Просвіта» з нагоди 200-річчя народження О. Духновича.

О. В. Духнович і Слов’янський світ : прогр. наук. конф. 23-24 квіт. 1993 р. – Ужгород : Патент, 1993. – 196 с. + програмка.

«… Олександра Духновича треба належно вивчити, зрозуміти і перестати фальсифікувати, – і його краща спадщина нам ще довго може стати у пригоді при вирішуванні складних сучасних завдань розвитку української нації, культури і держави…» – так говорить Ю. Бача у своїй статті-виступі до збірника. Авторів багато, статей багато, тож кожен хто бажає вивчити і зрозуміти О. Духновича почерпне багато корисної інформації з даного збірника.

Духнович и русинске питанє. – Нови сад : Руске слово, 1990-1991. – 139 с.

Олександр Духнович – складна постать. А жити й працювати йому доводилось чи не у найскладніших умовах, які коли-небудь випадали на долю його краян русинів-українців. Дане видання допоможе краще вивчити, зрозуміти і осягнути його життя і творчість.

Белень, М. О. Александерь Духновичь: до 200-річчя від дня народж. О. Духновича. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – 344 с.; іл.

У виданні закарпатського українського академічного скульптора, художника і педагога Михайла Беленя вміщено стислий огляд життя і діяльності О. Духновича – карпато-руського, українського громадсько-культурного і політичного діяча, магістра-освітянина, біблійно-релігійного філософа – одного з найвидатніших просвітителів другої половини XIX століття. Автор книги вперше проілюстрував графічними творами складний життєвий шлях поета, показавши на основах першоджерел тогочасного письменства більш як столітню епоху культури до Духновича, прижиттєву, священицьку, просвітницьку діяльність і відгомін його впливів після смерті, аби в такий спосіб ширше розкрити духовну велич Будителя.

О. Духнович: З наукової спадщини будителя: З нагоди 200-ліття від дня народження О. Духновича / Уклад., передмова,іст. нарис Д. Данилюка. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2003. – 104 с.
Історична спадщина найвідомішого подвижника національно-культурного відродження закарпатських русинів ХІХ ст. Олександра Духновича (1803 – 1865)– поета, письменника, науковця, журналіста, громадського діяча – і сьогодні, у часи славного ювілею будителя, є малодоступною широкій громадськості краю. Заповнити цю прогалину покликане факсимільне видання, в якому з різних книжкових джерел відібрано історичні розвідки вченого, присвячені минулому рідного краю.

Дмитро Федака. Олександр Духнович: Сходинки у безсмертя. Ужгород: Вид-во «ТІMPANІ», 2013, 132 с.
Емоційна, науково обґрунтована, принципово популярна, згідно із задумом автора, розповідь про одного з найвидатніших представників історичного Закарпаття ХІХ століття.
Оригінальна і композиція книги. Сім її сходинок – це прожите земне життя неординарної людини за складних історичних умов (сходинка перша), 2-га «Освітянсько-педагогічними перелогами та нивами» – матеріалізовані у ненастанних прижиттєвих клопотах, рукописах і книгах помисли Будителя про кращу освіченість краян; 3-тя – про видання місяцесловів-календарів та «поздравленій» як просвітницьких книг для найширшого кола тогочасних читачів, для краян-селян для поліпшення усіх їхнього побуту і господарювання; 4-та – про внесок Духновича у духовне буття народу –знаменитий молитовник «Хліб душі», його «Молитвенник для руських дітей» і «Літургічний катехізис»; 5-та – «Красне письменство»; 6-та – «Слово журналіста-публіциста»; 7-ма – наукова сходинка, долаючи яку Духнович написав «Истинную исторію карпато россов» «Історію Пряшівської єпархії», «О народах крайнянских, или карпатороссах угорских». 8-ма – «найтриваліша у часі, якій продовжуватися» – про всеосяжну ходу Духновича і його творчості до читача за життя, по смерті і аж до нашого сьогодення, коли вже маємо далеко за 2000 видань Будителя та публікацій про нього.

Ходанич, П. М. Шляхом пізнання: Статті.– Ужгород: Карпати, 2011. –  304 с.      
Книгу склали наукові та науково-популярні статті українського письменника і педагога П. М. Ходанича, присвячені  дослідженню творчості відомих письменників, художників Закарпаття, чия творчість пов’язана з проблемами виховання національно свідомої особистості, філософії  літератури і мистецтва.
Книга  адресована науковцям, учителям, студентам і батькам, а також  усім, хто переймається майбутнім України.
В даній книзі вміщено такі статті про О. Духновича: «Ідея національного виховання О. Духновича в  Літературі Закарпаття ХІХ– поч. ХХ ст.», «Олександр Духнович і педагогічні товариства на Закарпатті в ХІХ ст.».

Данилюк, Д.  Історична наука на Закарпатті (кінець ХVІІІ – перша пол. ХХ ст.)./ Д. Данилюк.  –  Ужгород: Патент, 1999.– 352 с.
У даній монографії вперше досліджується процес зародження і етапи розвитку історичної науки  в Закарпатті з кінця ХVІІІ до середини ХХ ст.. Автор виявив, проаналізував і  ввів у науковий обіг спадщину всіх закарпатських вчених, розкрив суть концепції історичного розвитку краю, показав науковий рівень їх праць, які друкувалися у Львові, Москві, С.-Петербурзі, Будапешті, Відні та інших містах.
У книзі вміщено такі статті про О. Духновича:  «Історичні погляди О. Духновича».  «Епістолярна спадщина  Будителя як історичне джерело».

 

Поп, И.  Мала історія Русинув./ И. Поп– Ужгород: Карпатська вежа, 2012.– 188 с.
У книзі викладено коротку  історію русинів, без легенд і казок, звідки воно є, чого досягли його предки. А також вміщено статтю про О. Духновича « Александер  Духнович –  будитіль русинув».

Бірчак, В.  Літературні стремління Підкарпатської Руси. / В. Бірчак. –  Ужгород: Карпати, 1993. – 192 с.
В книзі розглядається історія літератури Закарпаття від найдавніших часів до середини 30-х років ХХ ст. В свій час вона була прийнята як посібник для вивчення красного письменства у школах краю і успішно виконувала цю роль.
У книзі також вміщено статті про О. Духновича:  «Александер Духнович»,  «Педагогічна діяльність Духновича»,  «Духнович як поет», « Видавнича діяльність і погляди на мову», «Наукові праці Духновича», «Значення А. Духновича».

Довганич, О. Д.  Шляхами пошуків і знахідок: безсмертний голос Срібної Землі: Літературознавчі студії: нариси, статті, рецензії. / О. Д. Довганич. – Ужгород:  Гражда, 2005. – 120 с.
У збірнику вибраних статей, нарисів, рецензій відображені  події і книги, які відбувалися, або вийшли з друку з початку 50-х років ХХ ст. і до тепер. Звернено увагу на найбільш характерні твори про призабутих або репресованих прозаїків, поетів і тих, кого щасливо обійшла ця важка доля.
Книга призначена для літературознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, вчителів і учнів, бібліотечних та культосвітніх працівників, широкого кола читачів.
У даній книзі вміщено статтю про О. Духновича «Моє слово про Олександра Духновича»

Календар «Просвіти» на 2013 рік. [Текст] / Уклад. П. Федака, М. Федака. – Ужгород, 2013. – 164 с.
Календар-альманах «Просвіти» на 2013 рік знайомить читачів з пам’ятними датами з історії Закарпаття і всієї України, постатями визначних вчених, письменників, художників, композиторів, краєзнавців, громадських, культурних і політичних діячів, подіями, які відбулися у 2012 році в житті крайового товариства «Просвіта», суспільному житті області та ін.
У календарі вміщено статтю Дмитра  Федаки « Будитель.», яка присвячена  210-річчю від дня народження Олександра Духновича.

Енциклопедія історії та  культури карпатських русинів./ уклад.: Павло Роберт  Магочій, Іван Поп. – Ужгород: В. Падяка, 2010. – 856 с.
Книга є перекладом другого, доповненого і переробленого видання «TheEncyclopediaofRusynHistoryandCulture» за редакцією Павла Роберта Магочія та Івана Попа, яка вийшла 2005 року у Видавництві Торонтського університету у Канаді.
В даній енциклопедії вміщено статтю про Олександра Духновича.

bottom of page